Dovolujeme si Vám představit nejnovější typ POSI – JOIST nosníků. Nosníky jsou tvořeny dřevěnými pásnicemi zpevněnými ocelovými diagonálami. Spojení dřeva a oceli dává možnost širšího využití ve stavebnictví a větší volnost při projektování. Stropní konstrukce Posi-Joist se vyznačuje lehkostí a její užití nachází uplatnění především při konstrukcích stropů, plochých střech, střešních vaznic a krokví jako konstrukční prvky krovů. Velkou výhodou těchto nosníků je snadná instalace rozvodů vody, topení, vzduchotechniky, atd. To vše bez nutnosti snižování podhledů.

Poptávkový formulář